உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்
உத்தரவு
பதிவிறக்கங்கள் 
  • பதிவிறக்கங்கள் 
  • மதிப்பீடு 

வியூக விளையாட்டுக்கள் (93 மென்பொருட்கள்)

வியூக விளையாட்டுக்களைப் பதிவிறக்கம் செய்ய ஆசையா?

எங்களது “வியூக விளையாட்டுக்கள்” பிரிவில் மிகச்சிறந்த, மேம்படுத்தப்பட்ட, விலையில்லா மற்றும் விலையுள்ள வியூக விளையாட்டுக்கள் முழுமையான விமர்சனங்களுடன் பதிவிறக்கம் செய்யக் கிடைக்கும்.

ஏஜ் ஆஃப் எம்பயர் போன்ற தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட, பரிந்துரைபெற்ற பலவகை முழுமையான கணினி வியூக விளையாட்டுக்களை பதிவிறக்கம் செய்யக் கிடைக்கும்.

  • சமீபத்தியத் தர உயர்வுகள்.
இடைவரலாற்றுக்கால கருகொண்ட கணினி விளையாட்டு.
Age of Empires II - The Age of Kings பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Reveal Your Rank!, பதிப்பு 3.3
Reveal Your Rank! பதிவிறக்கம்
உங்கள் சொந்த நகரங்களை, இந்த ஊடாடும் வேடிக்கைக் கணினி விளையாட்டில் வடிவமையுங்கள்.
Megapolis பதிவிறக்கம்
இந்த அட்டை விளையாட்டில் மற்ற வீரர்களுடன் போட்டியிடுங்கள்.
WebStratego பதிவிறக்கம்
இந்தக் கணினி விளையாட்டில் நீங்கள்தான் கதாநாயகன்.
Master of Defence பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Styrateg, பதிப்பு 1.05
Styrateg பதிவிறக்கம்
மாய ஆதிவாசிகளிடமிருந்து உங்கள் அரசை காப்பாற்றப் போடுங்கள்.
King-war II பதிவிறக்கம்
வழக்கமான செஸ் விளையாட்டின் ஒரு அசரடிக்கும், கேளிக்கை மிகுந்த இன்னொரு வடிவம்.
HostageMaster பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Swords and Sandals 1: Gladiator, பதிப்பு 2.3.0
Swords and Sandals 1: Gladiator பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Babala, பதிப்பு 0.4.0
Babala பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Battle Of Tiles, பதிப்பு 1.08
Battle Of Tiles பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க QuadQuest II, பதிப்பு 1.02.61
QuadQuest II பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Four Empires: Bush against terrorists, பதிப்பு 1.2
Four Empires: Bush against terrorists பதிவிறக்கம்
ஒரு கணினிப் போர் விளையாட்டு.
Gross Out பதிவிறக்கம்அஸ்ட்ரோ செய்திமடல்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடுங்கள்
புதிய, இனிய பொருள்களைப் பற்றி நான் அறிய ஆசைப்படுகிறேன்.
மேலும் இலவச விளையாட்டுக்கள், விளக்கங்கள் மற்றும் கேளிக்கை வழங்குதல்களையும் பெறுங்கள்
சந்தாதார் ஆகு.
நாங்கள் உங்கள் தனியுரிமையை மதிக்கிறோம்

எங்களது சகல புதிய மென்பொருள் பதிவிறக்கங்கள்:
1 2 3 4 5 6 7