உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

கற்றல் மென்பொருட்கள்

 கூகுள் எர்த் - Google Earth
 கூகுள் எர்த் - Google Earth Version 7.1.8.3036
உலகின் மொத்தப் புவியியல் தகவல்கள்.

அதிகம் தேடப்பட்டவை

உத்தரவு
மதிப்பீடு 
  • மதிப்பீடு 
  • பதிவிறக்கங்கள் 

கற்றல் மென்பொருட்கள் (1,459 மென்பொருட்கள்)

சிறந்த கற்றல் மென்பொருள் தேவையா?
இணையத்தில் அகராதிகளையோ கணிப்பான்களையோ பதிவிறக்கம் செய்யத் தேடுகிறீர்களா?

எங்கள் “கற்றல் மென்பொருட்கள்” பிரிவில் பரந்த, உண்மைசார் விமர்சனங்களுடன் கூடிய பரிந்துரை பெற்ற விலையில்லா மற்றும் விலையுள்ள கற்றல் மென்பொருட்கள் பதிவிறக்கம் செய்யக்கிடைக்கும்.

மரபியல், கணிதம், வானியல், ஜோதிடம், உடல் நலனும்-திறனும், மொழிகள், மொழிபெயர்ப்புகள் போன்ற பரந்த வகை மென்பொருட்களும், சாதாரணக் கணிப்பான்கள், நிதிசார் கணிப்பான்கள், கடனுதவிக் கணிப்பான்கள் போன்ற பலவகைக் கணிப்பான்களும் பதிவிறக்கம் செய்யக்கிடைக்கும்.

  • சமீபத்தியத் தர உயர்வுகள்.
சிறந்த மென்பொருள் பிரிவு - கல்வி மென்பொருட்கள்
பதிவிறக்கம் செய்க Techniques for Online Marketing, பதிப்பு 1.0
Techniques for Online Marketing
சிறந்த மென்பொருள் பிரிவு - கற்றல் மென்பொருட்கள்
பதிவிறக்கம் செய்க MindNode Lite for Mac, பதிப்பு 1.9.1
MindNode Lite for Mac பதிவிறக்கம்
சிறந்த மென்பொருள் பிரிவு - கல்வி மென்பொருட்கள்
பதிவிறக்கம் செய்க Business English Fitness, பதிப்பு 1.3
Business English Fitness
சிறந்த மென்பொருள் பிரிவு - உலவி உபகரணங்கள்
பதிவிறக்கம் செய்க How to Learn French, பதிப்பு 1.0
How to Learn French பதிவிறக்கம்
சிறந்த மென்பொருள் பிரிவு - மொழி மென்பொருட்கள்
பதிவிறக்கம் செய்க Accents, பதிப்பு 2.0
Accents
சிறந்த மென்பொருள் பிரிவு - கல்வி மென்பொருட்கள்
பதிவிறக்கம் செய்க What The Bible Says About, பதிப்பு 2.01
What The Bible Says About பதிவிறக்கம்
சிறந்த மென்பொருள் பிரிவு - கல்வி மென்பொருட்கள்
பதிவிறக்கம் செய்க TS School, பதிப்பு 5.1.132
TS School பதிவிறக்கம்
சிறந்த மென்பொருள் பிரிவு - கல்வி மென்பொருட்கள்
பதிவிறக்கம் செய்க Clean the Window!, பதிப்பு 1.0
Clean the Window! பதிவிறக்கம்
சிறந்த மென்பொருள் பிரிவு - கணித மென்பொருட்கள்
பதிவிறக்கம் செய்க MITCalc - Profiles Calculation, பதிப்பு 1.18
MITCalc - Profiles Calculation பதிவிறக்கம்
சிறந்த மென்பொருள் பிரிவு - கணித மென்பொருட்கள்
பதிவிறக்கம் செய்க MedCalc Statistical Software, பதிப்பு 11.5.0
MedCalc Statistical Software பதிவிறக்கம்
சிறந்த மென்பொருள் பிரிவு - கணித மென்பொருட்கள்
பதிவிறக்கம் செய்க Unit Conversion Utility - UnitClassic-C, பதிப்பு 2.6.13
Unit Conversion Utility - UnitClassic-C பதிவிறக்கம்
சிறந்த மென்பொருள் பிரிவு - கல்வி மென்பொருட்கள்
எளிமையாக பாடல்களை உருவாக்குங்கள். கவிதைகள் மற்றும் உரை நடைகளை எழுதுங்கள்.
McGill Rhyming Dictionary & Song Editor பதிவிறக்கம்
சிறந்த மென்பொருள் பிரிவு - கல்வி மென்பொருட்கள்
அலைகளின் இயற்பியலைக் கற்க உதவும் ஒரு கற்பித்தல் கருவி.
Making Waves பதிவிறக்கம்
சிறந்த மென்பொருள் பிரிவு - கணித மென்பொருட்கள்
பதிவிறக்கம் செய்க MITCalc - Technical Formulas, பதிப்பு 1.19
MITCalc - Technical Formulas பதிவிறக்கம்அதிகப் பதிவிறக்கம் (கடந்த 12 மாதங்களில்)

 கூகுள் எர்த் - Google Earth  கூகுள் எர்த் - Google Earth
உலகின் மொத்தப் புவியியல் தகவல்கள்.
கற்றல் மென்பொருட்கள்
Google Translate for PC Google Translate for PC
அன்னியமொழி வலைத்தளங்களை எளிதாக மொழிபெயர்க்க கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டைப் பயன்படுத்துங்கள்
கற்றல் மென்பொருட்கள்
Typingmaster Typingmaster
 வேகமாகத் தட்டச்சு செய்யப்பழகிக் கொள்ளுங்கள்.
கற்றல் மென்பொருட்கள்

அஸ்ட்ரோ செய்திமடல்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடுங்கள்
புதிய, இனிய பொருள்களைப் பற்றி நான் அறிய ஆசைப்படுகிறேன்.
மேலும் இலவச விளையாட்டுக்கள், விளக்கங்கள் மற்றும் கேளிக்கை வழங்குதல்களையும் பெறுங்கள்
சந்தாதார் ஆகு.
நாங்கள் உங்கள் தனியுரிமையை மதிக்கிறோம்

எங்களது சகல புதிய மென்பொருள் பதிவிறக்கங்கள்:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >