உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

2d சணட வளயடடதேடல் முடிவுகள்(359 programa)

பதிவிறக்கம் செய்க 2D Frame Analysis Dynamic Edition, பதிப்பு 2.0
2D Frame Analysis Dynamic Edition பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க 2D Gold Clock Screensaver, பதிப்பு 3.3
2D Gold Clock Screensaver பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Screen Ruler 2D, பதிப்பு 1.16
Screen Ruler 2D பதிவிறக்கம்
வெட்டும் நோக்கத்திற்கான இருபரிமாண அமைப்புகளை உருவாக்குகிறது.
Real Cut 2D பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க 2D Barcode Image Generator, பதிப்பு 11.10
2D Barcode Image Generator பதிவிறக்கம்
ஆய அச்சுகளை வரைந்து, கணித வரைபடங்களைத் தயார் செய்கிறது.
GraphSight பதிவிறக்கம்
வண்ணமயமான வரைகலை கொண்ட ஒரு அதிரடிக் கணினிப் போர் விளையாட்டு.
Jets'n'Guns பதிவிறக்கம்
ஒரு யதார்த்தமான கணினி டென்னிஸ் விளையாட்டு.
Tennis Elbow 2011 பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Pool 2D, பதிப்பு 1.390
Pool 2D பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Better 2D Internet Animation Centre, பதிப்பு 3.1
Better 2D Internet Animation Centre பதிவிறக்கம்
குரல் விருப்பத்தேர்வுகளுடன் கூடிய, தனிப்பட்ட உயிரூட்டப் பாத்திரங்களை உருவாக்குகிறது.
Raid பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Equation Plotter - EqPlot, பதிப்பு 1.3.26
Equation  Plotter - EqPlot பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Spriteforge 3D 2 2D Spriteset Renderer, பதிப்பு E1.5:R1.6
Spriteforge 3D 2 2D Spriteset Renderer பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க 2D/3D Pie Chart & Graph Software, பதிப்பு 4.66
2D/3D Pie Chart & Graph Software பதிவிறக்கம்
ASCII பயன்படுத்தி கோப்புகளை குறியாக்கம் மற்றும் மறைகுறியாக்கம் செய்கிறது.
PM Animation பதிவிறக்கம்
உங்கள் கணித மற்றும் புள்ளிவிவர அறிவை அதிகரிக்கும் மென்பொருள்.
Algebrus பதிவிறக்கம்
ஆவணங்களைப் பார்க்கவும், திருத்தவும் உதவும் கணினிசார் வடிவமைப்பு மென்பொருள்.
LiteCAD பதிவிறக்கம்
குச்சிமனிதனைப் பயன்படுத்தி கேலிச்சித்திரங்கள் மற்றும் உயிரூட்டம் உருவாக்கும் மென்பொருள்.
Stickman பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க 2D+3D Screensaver Maker, பதிப்பு 3.63
2D+3D Screensaver Maker பதிவிறக்கம்
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

தொடர்புள்ள பிரிவுகள்

சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > கற்றல் மென்பொருட்கள் > கல்வி மென்பொருட்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > செயல்மேசை வடிவமைப்பு > மறைதிரை ஓவியங்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > படங்களும் வடிவமைப்பும் > வரைகலை வடிவமைப்பு
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > கற்றல் மென்பொருட்கள் > கணித மென்பொருட்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > நிர்வாக மென்பொருட்கள் > இருப்புக்கணக்கு மென்பொருட்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > கணினி விளையாட்டுக்கள் > அதிரடி விளையாட்டுக்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > கணினி விளையாட்டுக்கள் > உடல்திறன் விளையாட்டுக்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > படங்களும் வடிவமைப்பும் > இயங்குபட மென்பொருட்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > படங்களும் வடிவமைப்பும் > கணினிசார் வடிவமைப்பு மென்பொருட்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > விரிவாக்க உபகரணங்கள் > ஜாவா மென்பொருட்கள்