உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

bios பதபபபபதேடல் முடிவுகள்(12 programa)

பதிவிறக்கம் செய்க Bios Screensaver, பதிப்பு 1.7.3.4
Bios Screensaver பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க ExtraMAME, பதிப்பு 17.9
ExtraMAME பதிவிறக்கம்
தானாகவே இயக்கி மேம்படுத்தல்கள் செய்து, நாளது தேதி வரை உங்கள் கணினியை புதுப்பிக்கப்பட்டதாக வைத்திருக்கிறது
BIOSAgentPlus பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Turbo-Locator x86, பதிப்பு 6.01
Turbo-Locator x86 பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க WakeMeUp!, பதிப்பு 1.8.5.34
WakeMeUp! பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க RadarSync PC Updater: driver updates, பதிப்பு 4.1.0.15322
RadarSync PC Updater: driver updates பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Softlookup Search Toolbar, பதிப்பு 1.01
Softlookup Search Toolbar பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க CardWare, பதிப்பு 2011a
CardWare பதிவிறக்கம்
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

தொடர்புள்ள பிரிவுகள்

சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > செயல்மேசை வடிவமைப்பு > மறைதிரை ஓவியங்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > கணினி விளையாட்டுக்கள் > வளைவரங்க விளையாட்டுக்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > உபகரணங்களும் உபயோகப்பொருள்களும் > சாளர இயங்குதள (விண்டோஸ்) பயன்பாடுகள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > இணைய மென்பொருட்கள் > கோப்புப்பரிமாற்ற மென்பொருட்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > விரிவாக்க உபகரணங்கள் > நிரலாக்க மென்பொருட்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > உபகரணங்களும் உபயோகப்பொருள்களும் > தன்னியக்கி மென்பொருட்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > இணைய மென்பொருட்கள் > உலவி உபகரணங்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > நிர்வாக மென்பொருட்கள் > வியாபார மென்பொருட்கள்