உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

ftp யலரநத தனனயககமக தரவ நககதேடல் முடிவுகள்(450 programa)

அனைத்து FTP சேவையக இணைப்புகளை அனுமதிக்கிறது.
WISE-FTP பதிவிறக்கம்
ஒரு விரைவுபடுத்தப்பட்ட கோப்புப் பரிமாற்ற நிரல்.
FTP Rush பதிவிறக்கம்
தேவைக்கேற்றபடி அமைக்க ஏதுவான FTP சேவையகம்.
Gene6 FTP Server பதிவிறக்கம்
FTP மற்றும் SFTP நெறிமுறைகளை வரையறுக்கிறது.
FTP Voyager பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Core FTP Mini SFTP Server, பதிப்பு 2.17
Core FTP Mini SFTP Server பதிவிறக்கம்
முன்னமைக்கப்பட்ட சேவையகங்களில் இருந்து பல பதிவிறக்கங்களை அனுமதிக்கிறது.
FTP Commander பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க SmartFTP FTP Library, பதிப்பு 4.0.597.0
SmartFTP FTP Library பதிவிறக்கம்
ஒரு சுத்தமான மற்றும் தடங்கலில்லா FTP சேவையகம்.
BulletProof FTP Server பதிவிறக்கம்
மேம்பட்ட பாதுகாப்பு நெறிமுறை கொண்டு, வலையமைப்புகளினூடே FTP நிர்வாகம் செய்கிறது.
Cerberus FTP Server பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க SynchronEX File Synchronizer, Backup/FTP, பதிப்பு 4.0.5.2
SynchronEX File Synchronizer, Backup/FTP பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Windows Command Line Ftp, பதிப்பு 11.02.18
Windows Command Line Ftp பதிவிறக்கம்
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்