உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்
உத்தரவு
பதிவிறக்கங்கள் 
  • பதிவிறக்கங்கள் 
  • மதிப்பீடு 

கோப்புப்பரிமாற்ற மென்பொருட்கள் (118 மென்பொருட்கள்)

உங்களுக்குச் சிறந்த கோப்புப்பரிமாற்ற மென்பொருட்கள் தேவையா?
உங்கள் கோப்புப் பரிமாற்ற சேவையை பரிந்துரைபெற்ற பதிவேற்ற/பதிவிறக்க மென்பொருட்களைக் கொண்டு திறம்பட நிர்வகிக்க விரும்புகிறீர்களா?

எங்கள் “கோப்புப்பரிமாற்ற மென்பொருட்கள்” பிரிவில் முழுமையான விமர்சனங்கள் கொண்ட, விலையில்லா மற்றும் விலையுள்ள மென்பொருட்கள் பதிவிறக்கம் செய்யக்கிடைக்கும். எஃப்டிபி நெறிமுறையின்கீழ் கோப்புப்பரிமாற்றம் செய்ய உதவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட, பரிந்துரைபெற்ற தொழில்முறையிலான பலவகை மென்பொருட்கள் பதிவிறக்கம் செய்யக்கிடைக்கும்

  • சமீபத்தியத் தர உயர்வுகள்.
ஒரு பன்மொழி FTP கோப்புப் பரிமாற்ற மென்பொருள்.
FileZilla Client பதிவிறக்கம்
திரைப்படங்கள் மற்றும் இசை ஆகியவற்றைப் பதிவிறக்குகிறது.
FireFTP பதிவிறக்கம்
சாளர இயங்குதளத்திற்கான, ஒரு பாதுகாப்பான FTP மற்றும் SFTP வாடிக்கை மென்பொருள்.
FlashFXP பதிவிறக்கம்
இணையவழியே கோப்புப் பரிமாற்றம் செய்கிறது
SmartFTP பதிவிறக்கம்
அருகில் உள்ள மற்றும் தொலைதூரக் கணினிகள் இடையே கோப்புகளைப் பரிமாற்றுகிறது.
WinSCP பதிவிறக்கம்
ஒரு விரைவுபடுத்தப்பட்ட கோப்புப் பரிமாற்ற நிரல்.
FTP Rush பதிவிறக்கம்
FTP மற்றும் SFTP கோப்புப் பரிமாற்றங்களை நிர்வகிக்கிறது.
WebDrive பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க ProSoft FTP Scheduler Standard Edition, பதிப்பு 1.2.17
ProSoft FTP Scheduler Standard Edition பதிவிறக்கம்
ஒரு சுத்தமான மற்றும் தடங்கலில்லா FTP சேவையகம்.
BulletProof FTP Server பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Windows Command Line Ftp, பதிப்பு 11.02.18
Windows Command Line Ftp பதிவிறக்கம்அஸ்ட்ரோ செய்திமடல்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடுங்கள்
புதிய, இனிய பொருள்களைப் பற்றி நான் அறிய ஆசைப்படுகிறேன்.
மேலும் இலவச விளையாட்டுக்கள், விளக்கங்கள் மற்றும் கேளிக்கை வழங்குதல்களையும் பெறுங்கள்
சந்தாதார் ஆகு.
நாங்கள் உங்கள் தனியுரிமையை மதிக்கிறோம்

எங்களது சகல புதிய மென்பொருள் பதிவிறக்கங்கள்:
1 2 3 4 5 6 7 8 9