உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்
உத்தரவு
பதிவிறக்கங்கள் 
  • பதிவிறக்கங்கள் 
  • மதிப்பீடு 

எழுத்திலிருந்து பேச்சு (57 மென்பொருட்கள்)

எழுத்துக்களைப் பேச்சாக மாற்றும் சிறந்த மென்பொருட்கள் தேவையா?

எங்கள் “எழுத்திலிருந்து பேச்சு” பிரிவில் தொழில்முறை விமர்சனங்கள் கொண்ட, விலையில்லா மற்றும் விலையுள்ள எழுத்திலிருந்து பேச்சு மென்பொருட்கள் பதிவிறக்கம் செய்யக்கிடைக்கும்.

உங்கள் எழுத்துக்களைத் தெளிவான பேச்சுக்களாக மாற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட, பரிந்துரைபெற்ற பலவகை மென்பொருட்கள் பதிவிறக்கம் செய்யக்கிடைக்கும்

  • சமீபத்தியத் தர உயர்வுகள்.
உரைகளைப் பேச்சாக மாற்றுகிறது.
TextAloud பதிவிறக்கம்
உரைகளைப் பேச்சாக மாற்றுவதன் மூலம் ஒலிப் புத்தகங்களை உருவாக்குகிறது.
TextAloud Platinum பதிவிறக்கம்
உரைகளை ஒலியாக்கம் செய்கிறது.
TextToWav பதிவிறக்கம்
பேச்சை உரையாக மாற்றும் ஒரு உரை-எழுத்தாக்க மென்பொருள்.
Dictation Pro பதிவிறக்கம்
ஒரு உரையிலிருந்து பேச்சு மென்பொருள்.
ReadPlease 2003 பதிவிறக்கம்
உரைகள் வாசிப்பு மேலும் அதிகப் பயன்களுக்கான உயிரூட்ட மென்பொருள்
DeskBot பதிவிறக்கம்
உங்கள் கணினியைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் ஒரு குரல் கட்டளை நிரலாக்கி இயந்திரம்
VoiceMate Professional பதிவிறக்கம்
படிக்கக்கூடிய கோப்புகளை ஒலிக் கோப்புகளாக எளிதில் மாற்றிக்கொள்ளுங்கள்.
Text-to-Speech Master பதிவிறக்கம்
குரல் வாசிப்பு மற்றும் பேசும் வளத்தத் தளச் சுருக்கங்களை (RSS) வழங்குகிறது.
RSS To Speech பதிவிறக்கம்
வலைப் பக்கங்களில் இருந்து பொருட்களைச் சத்தமாகப் படிக்கிறது,
Read To Me பதிவிறக்கம்
நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் பாடலைப் பற்றிய அறிவிப்பைக் கேளுங்கள்.
MP3 EmSee பதிவிறக்கம்
பேச்சிலிருந்து ஒலிக் கோப்புகளை உருவாக்குகிறது.
TextSound பதிவிறக்கம்
எதையும் தட்டச்சி, ஒலிபெருக்கி அதை டிக்டேட் செய்வதைக் கேளுங்கள்.
Text to Speech பதிவிறக்கம்அஸ்ட்ரோ செய்திமடல்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடுங்கள்
புதிய, இனிய பொருள்களைப் பற்றி நான் அறிய ஆசைப்படுகிறேன்.
மேலும் இலவச விளையாட்டுக்கள், விளக்கங்கள் மற்றும் கேளிக்கை வழங்குதல்களையும் பெறுங்கள்
சந்தாதார் ஆகு.
நாங்கள் உங்கள் தனியுரிமையை மதிக்கிறோம்

எங்களது சகல புதிய மென்பொருள் பதிவிறக்கங்கள்:
1 2 3 4 5