உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்
உத்தரவு
பதிவிறக்கங்கள் 
  • பதிவிறக்கங்கள் 
  • மதிப்பீடு 

ஒலி மாற்றிகள் (2,678 மென்பொருட்கள்)

நீங்கள் உயர்தரமான ஒலியூடக மாற்றிகளைத் தேடுகிறீர்களா?

“ஒலியூடக மாற்றிகள்” பிரிவில் பரிந்துரை பெற்ற விமர்சனங்களுடன் கூடிய விலையுள்ள மற்றும் விலையில்லா பல்வகை ஒலியூடக மாற்றி மென்பொருட்கள் பதிவிறக்கம் செய்யக் கிடைக்கும்.

பரிந்துரை பெற்ற இந்த அகண்ட வரிசையிலான மென்பொருட்கள் பல்வகை வடிவாக்க ஒலிக்கோப்புகளை உருவாக்கவும், தொகுக்கவும், வடிவுமாற்றவும் மற்றும், விநியோகிக்கவும் உதவுகிறது.

  • சமீபத்தியத் தர உயர்வுகள்.
உங்கள் வீட்டு டிவிடியில் பார்க்க ஏதுவாக திரைப்படக் கோப்புகளை மாற்றுகிறது.
ConvertXtoDVD பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Free Adobe Flash 2 Flash Fast Convert, பதிப்பு 1.9.4
Free Adobe Flash 2 Flash Fast Convert பதிவிறக்கம்
ஒலிகளை வெட்டி ஒட்டுகிறது.
Power MP3 Cutter Joiner பதிவிறக்கம்
WMA கோப்புகளை MP3 வடிவிற்கு மாற்றுகிறது
Free WMA to MP3 Converter பதிவிறக்கம்
ஒலிக்கோப்புகளை பல்வேறு வடிவங்களுக்கிடையே வடிவமாற்றம் செய்கிறது.
AVS Audio Converter பதிவிறக்கம்
ஒரு ஒலித் தயாரிப்பு மற்றும் பதிவு மென்பொருள்.
Free MP3 Cutter Joiner பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Free Windows Movie Maker 2 MPEG2 Fast, பதிப்பு 1.2.0
Free Windows Movie Maker 2 MPEG2 Fast பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க XYZ Free Windows Movie Maker to AVI, பதிப்பு 1.3.9
XYZ Free Windows Movie Maker to AVI பதிவிறக்கம்
திருத்தியமைக்கப்பட்ட மணியோசைகள் உற்பத்தி மற்றும் தரவு மேலாண்மை.
The Ringtone Maker பதிவிறக்கம்
உளவு மற்றும் விளம்பரப் பொருட்களின்றி ரியல் பிளேயரிலிருந்து கோப்புகளை FLV வடிவிற்கு மாற்றுங்கள்.
Free REALPLAYER to FLV Converter பதிவிறக்கம்
WAV பாணி வடிவங்களை எம்பி 3 வடிவிற்கு மாற்றுகிறது.
Free WAV to MP3 Converter பதிவிறக்கம்
ஒரு தளத்தை ஆராய்ந்து, ஓடையாக்கம் செய்யவல்ல அனைத்து இணைய முகவரிகளையும் கண்டுபிடிக்கிறது.
URL Snooper பதிவிறக்கம்
அசைபட வடிவங்களை ஆப்பிள் டி.வி வடிவிற்கு மாற்றுகிறது.
PQ Apple TV Video Converter பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Free Adobe Flash to H.264 Converter, பதிப்பு 1.9.9
Free Adobe Flash to H.264 Converter பதிவிறக்கம்அஸ்ட்ரோ செய்திமடல்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடுங்கள்
புதிய, இனிய பொருள்களைப் பற்றி நான் அறிய ஆசைப்படுகிறேன்.
மேலும் இலவச விளையாட்டுக்கள், விளக்கங்கள் மற்றும் கேளிக்கை வழங்குதல்களையும் பெறுங்கள்
சந்தாதார் ஆகு.
நாங்கள் உங்கள் தனியுரிமையை மதிக்கிறோம்

எங்களது சகல புதிய மென்பொருள் பதிவிறக்கங்கள்:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >