உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்
உத்தரவு
பதிவிறக்கங்கள் 
  • பதிவிறக்கங்கள் 
  • மதிப்பீடு 

குழந்தை விளையாட்டுக்கள் (170 மென்பொருட்கள்)

குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டுக்களைத் தேடுகிறீர்களா?

எங்களது “குழந்தை விளையாட்டுக்கள்” பிரிவில் உலகளாவிய அனைத்து விலையுள்ள, விலையில்லாக் குழந்தைகள் விளையாட்டுகளும் விரிவான விமர்சனங்களுடன் பதிவிறக்கம் செய்யக் கிடைக்கும்.

அனைத்துச் சிறந்த விளையாட்டுகளின் புத்தம்புதிய பதிப்புகளும் பதிவிறக்கம் செய்யக் கிடைக்கும். குழந்தைகளுக்கெனவே பரிந்துரைக்கப்பட்ட குழந்தைகள் விளையாடி மகிழ எண்ணற்ற விளையாட்டுக்கள் பதிவிறக்கம் செய்யக் கிடைக்கும்.

  • சமீபத்தியத் தர உயர்வுகள்.
ஒரு இணைய விளையாட்டுக்கள் தொகுப்பு
Mini Games பதிவிறக்கம்
குழந்தைகளுக்கான இணையவழி விளையாட்டுக்கள் மற்றும் கேலிச்சிதிரங்கள்.
nicktoons பதிவிறக்கம்
மின்னணு ஒட்டிகள் கொண்டு உங்கள் சுயமான மாயஜாலங்களையும், அபாரமான காட்சிகளையும் உருவாக்குங்கள்.
Sticker Book 2: Fantasy World பதிவிறக்கம்
அபாரமான வரைகலையுடன் கூடிய ஒரு அருமையான மாயாஜாலங்கள் நிறைந்த தேவதை விளையாட்டு.
Feyruna - Fairy Forest பதிவிறக்கம்
வண்ணம் தீட்ட 50 க்கும் மேற்பட்ட தாவரங்கள் கொண்ட மின்னணு வண்ணம் தீட்டும் புத்தகம்.
Coloring Book 4: Plants பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Find the Difference Game, பதிப்பு 1.00.84
Find the Difference Game பதிவிறக்கம்
குழந்தைகளுக்கான ஒரு இனிய புதிர்ப்பாதை விளையாட்டு.
Maze Book பதிவிறக்கம்
குழந்தைகளுக்கான கேளிக்கை நிறைந்த சாகச விளையாட்டு.
Noah's Adventures பதிவிறக்கம்
ஒரு புதிர் விடுவிக்கும் கணினி விளையாட்டு.
Hamsterball பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Memonix, பதிப்பு 1.5
Memonix பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Very Nuts, பதிப்பு 1.0
Very Nuts பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Flippy Match Game, பதிப்பு 5.65
Flippy Match Game பதிவிறக்கம்
இந்த விளையாட்டில் உறுப்பு மாற்ற சிகிச்சைகள் செய்து உயிர்களைக் காப்பாற்றுங்கள்.
Organ Transplant பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க gk04-Jigsaw-abcolut, பதிப்பு 6
gk04-Jigsaw-abcolut பதிவிறக்கம்அஸ்ட்ரோ செய்திமடல்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடுங்கள்
புதிய, இனிய பொருள்களைப் பற்றி நான் அறிய ஆசைப்படுகிறேன்.
மேலும் இலவச விளையாட்டுக்கள், விளக்கங்கள் மற்றும் கேளிக்கை வழங்குதல்களையும் பெறுங்கள்
சந்தாதார் ஆகு.
நாங்கள் உங்கள் தனியுரிமையை மதிக்கிறோம்

எங்களது சகல புதிய மென்பொருள் பதிவிறக்கங்கள்:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13