உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்
உத்தரவு
பதிவிறக்கங்கள் 
  • பதிவிறக்கங்கள் 
  • மதிப்பீடு 

புதிர் விளையாட்டுக்கள் (1,555 மென்பொருட்கள்)

புதிர் விளையாட்டு விளையாட ஆசைப்படுகிறீர்களா?

எங்களின் புதிர் விளையாட்டுக்கள் பகுதியில் விலையில்லா மற்றும் விலையுள்ளப் புதிர் விளையாட்டுகள் முழுமையான விமர்சனத்துடன் பதிவிறக்கம் செய்யக் கிடைக்கும்.

அனைத்து வயதினரையும் கவரும் முண்ணனி விளையாட்டுகள் பதிவிறக்கம் செய்யக் கிடைக்கும். பல அடுக்கு அறிவுத்திறன் கொண்ட, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட, பரிந்துரைபெற்ற புதிர் விளையாட்டுக்கள் பதிவிறக்கம் செய்யக் கிடைக்கும்.

  • சமீபத்தியத் தர உயர்வுகள்.
ஒரு நெகிழ் புதிர் விளையாட்டு.
Puzzle பதிவிறக்கம்
100 க்கும் மேற்பட்ட நிலைகள் கொண்ட, ஒரு துப்பாக்கிச் சுடும் கணினிப் புதிர் விளையாட்டு.
Butterfly Escape பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Mickey Mouse Puzzle Game, பதிப்பு 1
Mickey Mouse Puzzle Game பதிவிறக்கம்
உறங்கும் அழகிக் கதையை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு அற்புதமான கணினி விளையாட்டு.
Dark Parables: Curse of Briar Rose பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Pure Sudoku Deluxe, பதிப்பு 1.52
Pure Sudoku Deluxe பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Missionaries and Cannibals, பதிப்பு 1.4.0
Missionaries and Cannibals பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க 4 Elements II, பதிப்பு 1.0
4 Elements II பதிவிறக்கம்
பல நிலைகள் கொண்ட ஒரு கட்டைப்பாள விளையாட்டு.
3D Tetris பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Puzzle Games - Aladdin, பதிப்பு 1.0
Puzzle Games - Aladdin பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Toddler Witches Puzzle, பதிப்பு 1.0
Toddler Witches Puzzle பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க DS Victorias Secret Angels Puzzle Game, பதிப்பு 1.0
DS Victorias Secret Angels Puzzle Game பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Sky Bubbles Deluxe, பதிப்பு 1.2
Sky Bubbles Deluxe பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Sudoku Assistant, பதிப்பு 1.01
Sudoku Assistant பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க BlockOut, பதிப்பு 2.0
BlockOut பதிவிறக்கம்அஸ்ட்ரோ செய்திமடல்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடுங்கள்
புதிய, இனிய பொருள்களைப் பற்றி நான் அறிய ஆசைப்படுகிறேன்.
மேலும் இலவச விளையாட்டுக்கள், விளக்கங்கள் மற்றும் கேளிக்கை வழங்குதல்களையும் பெறுங்கள்
சந்தாதார் ஆகு.
நாங்கள் உங்கள் தனியுரிமையை மதிக்கிறோம்

எங்களது சகல புதிய மென்பொருள் பதிவிறக்கங்கள்:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >