உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்
உத்தரவு
பதிவிறக்கங்கள் 
  • பதிவிறக்கங்கள் 
  • மதிப்பீடு 

மரபியல் மென்பொருட்கள் (33 மென்பொருட்கள்)

உங்கள் குடும்ப மரம் பற்றி ஆராய வேண்டுமா?
உங்களுக்குச் சிறந்த மரபியல் மென்பொருள் தேவையா?

மரபியல் மென்பொருட்கள் பிரிவின் கீழ் விமர்சனங்களுடன் கூடிய, உலகளாவிய விலையில்லா மற்றும் விலையுள்ள மரபியல் மென்பொருட்கள் பதிவிறக்கம் செய்யக்கிடைக்கும்.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட பல்வகை மென்பொருட்கள் உங்கள் குடும்பத்தின் வேர்களை ஆராய உதவி, உங்கள் தூரத்துச் சொந்தங்களை எளிதாகவும் உள்ளுணர்வுப் பூர்வமாகவும் கண்டுபிடிக்க உதவும்.

  • சமீபத்தியத் தர உயர்வுகள்.
உங்கள் குடும்ப மர விளக்கப்படம் உருவாக்கும் மரபியல் மென்பொருள்.
Family Tree Builder பதிவிறக்கம்
ஆப்பிரிக்கா நாடுகளைப் பற்றிக் கற்றுக்கொடுக்கிறது.
African Geography Tutor பதிவிறக்கம்
குடும்ப மர உருவாக்க மென்பொருள்.
Family Tree Legends பதிவிறக்கம்
குடும்ப வரலாற்றை நிர்வகிக்கவும், அச்சடிக்கவும், பகிர்ந்து கொள்ளவும் உதவும் ஒரு மரபியல் மென்பொருள்.
Legacy Family Tree பதிவிறக்கம்
இந்த மரபியல் மென்பொருள் கொண்டு உங்கள் குடும்ப மரத்தை வடிவமையுங்கள்.
Agelong Tree பதிவிறக்கம்
உங்கள் மரபியல் தகவல்களை மிகச் சிறப்பாக கட்டுப்படுத்தி நிர்வகியுங்கள்.
The Complete Genealogy Builder பதிவிறக்கம்
கூகிள் எர்த் வழியாக உங்கள் குடும்ப மர உறுப்பினர்களை இணைக்கிறது.
Map My Ancestors பதிவிறக்கம்
குடும்ப மரத்தை தேடி அறிய உதவும் மரபியல் மென்பொருள்.
RootsMagic Essentials பதிவிறக்கம்
குடும்ப மரம் உருவாக்க பயன்படும் ஒரு வம்சாவளி மென்பொருள்.
The Family Tree of Family பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க World Geography Tutor, பதிப்பு 1.9
World Geography Tutor பதிவிறக்கம்
இந்த பயன்பாட்டினைக் கொண்டு தரவு மாற்றங்கள் மற்றும் கணக்கீடுகளை திறமையாகச் செய்யுங்கள்.
Julian-Gregorian-Dee Date Calculator பதிவிறக்கம்
ஆர்வத்தைத் தூண்டும் மற்றும் அற்புதமான புவியியல் வேடிக்கை விளையாட்டு.
Seterra பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க SEVENPAR (Deutsch), பதிப்பு 8.00
SEVENPAR (Deutsch) பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க GENP, பதிப்பு 5.00
GENP பதிவிறக்கம்அஸ்ட்ரோ செய்திமடல்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடுங்கள்
புதிய, இனிய பொருள்களைப் பற்றி நான் அறிய ஆசைப்படுகிறேன்.
மேலும் இலவச விளையாட்டுக்கள், விளக்கங்கள் மற்றும் கேளிக்கை வழங்குதல்களையும் பெறுங்கள்
சந்தாதார் ஆகு.
நாங்கள் உங்கள் தனியுரிமையை மதிக்கிறோம்

எங்களது சகல புதிய மென்பொருள் பதிவிறக்கங்கள்:
1 2 3