உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

தொடர்புச் சாதனங்கள்

யாஹூ மெஸெஞ்ஜர் - Yahoo Messenger
யாஹூ மெஸெஞ்ஜர் - Yahoo Messenger Version 0.8.288
அரட்டைகள், உடனடிச் செய்திகள், குறுந்தகவல்கள் மற்றும் அசைபட அழைப்புகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அதிகம் தேடப்பட்டவை

உத்தரவு
பதிவிறக்கங்கள் 
  • பதிவிறக்கங்கள் 
  • மதிப்பீடு 

உடனடித்தகவல் (430 மென்பொருட்கள்)

சிறந்த உடனடித் தகவல் மென்பொருளைத் தேடுகிறீர்களா?
உங்கள் நண்பர்களுடன் நிகழ்நேரத்தில் உரையாட விருப்பமா?

“உடனடித் தகவல்” பிரிவில் நிறைகுறை அலசல்களுடன் முழுமையான விமர்சனத்துடன் கூடிய விலையுள்ள மற்றும் விலையில்லா உடனடித் தகவல் மென்பொருட்கள் பதிவிறக்கம் செய்யக் கிடைக்கும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட, பரிந்துரைபெற்ற யாஹூ மெஸெஞ்சர், பால்டாக், மெஸெஞ்சர் பிளஸ் போன்ற பல மென்பொருட்கள் பதிவிறக்கம் செய்யக் கிடைக்கும்.

  • சமீபத்தியத் தர உயர்வுகள்.
பதிவிறக்கம் செய்க FlashPioneer Video Chat, பதிப்பு 2.0
FlashPioneer Video Chat பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க SIM ICQ, பதிப்பு 0.9.4.3
SIM ICQ பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Mobile Bulk SMS, பதிப்பு 8.2.1.0
Mobile Bulk SMS பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Freo Messenger, பதிப்பு 3.6.0
Freo Messenger பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க 123 Flash Chat Free Drupal Chat Module, பதிப்பு 7.2
123 Flash Chat Free Drupal Chat Module பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Multi operator ASP chat script software, பதிப்பு 2.0.1.5
Multi operator ASP chat script software பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Multi Operator Live Webchat, பதிப்பு 3.0.1.5
Multi Operator Live Webchat பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க U5ME Operator Client, பதிப்பு 2.1
U5ME Operator Client பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Mobile Bulk Messaging, பதிப்பு 2.0.1.5
Mobile Bulk Messaging பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Cell Phone Bulk SMS Utility, பதிப்பு 2.0.1.5
Cell Phone Bulk SMS Utility பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Pocket PC Bulk SMS Tool, பதிப்பு 2.0.1.5
Pocket PC Bulk SMS Tool பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Community Chat, பதிப்பு 6.0
Community Chat பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க IntraMessenger, பதிப்பு 1.31A
IntraMessenger பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Free Online Dating, பதிப்பு 1.0
Free Online Dating பதிவிறக்கம்



அஸ்ட்ரோ செய்திமடல்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடுங்கள்
புதிய, இனிய பொருள்களைப் பற்றி நான் அறிய ஆசைப்படுகிறேன்.
மேலும் இலவச விளையாட்டுக்கள், விளக்கங்கள் மற்றும் கேளிக்கை வழங்குதல்களையும் பெறுங்கள்
சந்தாதார் ஆகு.
நாங்கள் உங்கள் தனியுரிமையை மதிக்கிறோம்

எங்களது சகல புதிய மென்பொருள் பதிவிறக்கங்கள்:
< 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >