உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

தொடர்புச் சாதனங்கள்

யாஹூ மெஸெஞ்ஜர் - Yahoo Messenger
யாஹூ மெஸெஞ்ஜர் - Yahoo Messenger Version 0.8.288
அரட்டைகள், உடனடிச் செய்திகள், குறுந்தகவல்கள் மற்றும் அசைபட அழைப்புகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அதிகம் தேடப்பட்டவை

உத்தரவு
பதிவிறக்கங்கள் 
  • பதிவிறக்கங்கள் 
  • மதிப்பீடு 

உடனடித்தகவல் (430 மென்பொருட்கள்)

சிறந்த உடனடித் தகவல் மென்பொருளைத் தேடுகிறீர்களா?
உங்கள் நண்பர்களுடன் நிகழ்நேரத்தில் உரையாட விருப்பமா?

“உடனடித் தகவல்” பிரிவில் நிறைகுறை அலசல்களுடன் முழுமையான விமர்சனத்துடன் கூடிய விலையுள்ள மற்றும் விலையில்லா உடனடித் தகவல் மென்பொருட்கள் பதிவிறக்கம் செய்யக் கிடைக்கும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட, பரிந்துரைபெற்ற யாஹூ மெஸெஞ்சர், பால்டாக், மெஸெஞ்சர் பிளஸ் போன்ற பல மென்பொருட்கள் பதிவிறக்கம் செய்யக் கிடைக்கும்.

  • சமீபத்தியத் தர உயர்வுகள்.
இணையவழியே உரைச் செய்தி மற்றும் உடனடிச்செய்தி அனுப்பப் பயன்படுகிறது.
Vypress Chat பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Akeni LAN Messenger (Instant Messaging), பதிப்பு 1.2.23
Akeni LAN Messenger (Instant Messaging) பதிவிறக்கம்
எமெஸ்என் அரட்டையில் கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக் அவதாரங்களை உபயோகியுங்கள்.
Counter Strike MSN Display Pictures பதிவிறக்கம்
யாஹூ மெஸேஞ்சருக்கான ஒரு காப்புக்கோப்பாக்கி மற்றும் உளவுக் கருவி.
Dapyx Messenger Archive Reader பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Windows Mobile SMS Software, பதிப்பு 4.0.1.6
Windows Mobile SMS Software பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Free Zikula Chat for 123 Flash Chat, பதிப்பு 1.0
Free Zikula Chat for 123 Flash Chat பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Akeni Instant Messaging -Pro Business IM, பதிப்பு 1.2.3
Akeni Instant Messaging -Pro Business IM பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Cha-Cha-Chat, பதிப்பு 1.7
Cha-Cha-Chat பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க MSN Messenger (WLM) Polygamy 2009, பதிப்பு 14.2
MSN Messenger (WLM) Polygamy 2009 பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Chatroulette Clone, பதிப்பு 6.0
Chatroulette Clone பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Android SMS Messaging, பதிப்பு 6.0.1.4
Android SMS Messaging பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க NWSend, பதிப்பு 5.0
NWSend பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Sending SMS GSM Modem, பதிப்பு 8.2.1.0
Sending SMS GSM Modem பதிவிறக்கம்
உங்கள் உடனடித்தகவல் சேவை மற்றும் மற்ற சமூக வலைப்பின்னல்களுக்கு கூடுதல் உயிரூட்டம் வழங்குகிறது.
Bandoo பதிவிறக்கம்அஸ்ட்ரோ செய்திமடல்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடுங்கள்
புதிய, இனிய பொருள்களைப் பற்றி நான் அறிய ஆசைப்படுகிறேன்.
மேலும் இலவச விளையாட்டுக்கள், விளக்கங்கள் மற்றும் கேளிக்கை வழங்குதல்களையும் பெறுங்கள்
சந்தாதார் ஆகு.
நாங்கள் உங்கள் தனியுரிமையை மதிக்கிறோம்

எங்களது சகல புதிய மென்பொருள் பதிவிறக்கங்கள்:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >