உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

தொடர்புச் சாதனங்கள்

யாஹூ மெஸெஞ்ஜர் - Yahoo Messenger
யாஹூ மெஸெஞ்ஜர் - Yahoo Messenger Version 0.8.288
அரட்டைகள், உடனடிச் செய்திகள், குறுந்தகவல்கள் மற்றும் அசைபட அழைப்புகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அதிகம் தேடப்பட்டவை

உத்தரவு
பதிவிறக்கங்கள் 
  • பதிவிறக்கங்கள் 
  • மதிப்பீடு 

உடனடித்தகவல் (430 மென்பொருட்கள்)

சிறந்த உடனடித் தகவல் மென்பொருளைத் தேடுகிறீர்களா?
உங்கள் நண்பர்களுடன் நிகழ்நேரத்தில் உரையாட விருப்பமா?

“உடனடித் தகவல்” பிரிவில் நிறைகுறை அலசல்களுடன் முழுமையான விமர்சனத்துடன் கூடிய விலையுள்ள மற்றும் விலையில்லா உடனடித் தகவல் மென்பொருட்கள் பதிவிறக்கம் செய்யக் கிடைக்கும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட, பரிந்துரைபெற்ற யாஹூ மெஸெஞ்சர், பால்டாக், மெஸெஞ்சர் பிளஸ் போன்ற பல மென்பொருட்கள் பதிவிறக்கம் செய்யக் கிடைக்கும்.

  • சமீபத்தியத் தர உயர்வுகள்.
பதிவிறக்கம் செய்க Free SMS Windows, பதிப்பு 7.0.1.3
Free SMS Windows பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Simpsons MSN Display Pictures, பதிப்பு 1.0
Simpsons MSN Display Pictures பதிவிறக்கம்
ஒரு அரட்டை மற்றும் மொழிபெயர்ப்பு மென்பொருள்.
Windows Live Messenger Translator பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க MultiCamera, பதிப்பு 2.7
MultiCamera பதிவிறக்கம்
உடனடித் தகவல் தளங்களுக்கு VPN ஆதரவு வழங்கும் மென்பொருள்.
Wippien பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Live Support, பதிப்பு 4.0.1.5
Live Support பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Akeni Enterprise Instant Messaging LDAP, பதிப்பு 2.2.118
Akeni Enterprise Instant Messaging LDAP பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க PDA Bulk Messages Software, பதிப்பு 2.0.1.5
PDA Bulk Messages Software பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Fomine WinPopup, பதிப்பு 3.8
Fomine WinPopup பதிவிறக்கம்
அசைபடத் துணுக்குகளை இணையப்படபிடிப்புப் பொருடகள் மூலம் பகிர்ந்து கொள்கிறது.
Video2Webcam பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க SMS Application BlackBerry, பதிப்பு 6.0.1.4
SMS Application BlackBerry பதிவிறக்கம்
ஸ்கைப் பயனர்களுக்கான ஒரு அசைபடப் பதிப்பான்.
AthTek Skype Recorder பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Website Live Chat Software, பதிப்பு 3.0.1.5
Website Live Chat Software பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Actual Live, பதிப்பு 7.0.9.32
Actual Live பதிவிறக்கம்அஸ்ட்ரோ செய்திமடல்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடுங்கள்
புதிய, இனிய பொருள்களைப் பற்றி நான் அறிய ஆசைப்படுகிறேன்.
மேலும் இலவச விளையாட்டுக்கள், விளக்கங்கள் மற்றும் கேளிக்கை வழங்குதல்களையும் பெறுங்கள்
சந்தாதார் ஆகு.
நாங்கள் உங்கள் தனியுரிமையை மதிக்கிறோம்

எங்களது சகல புதிய மென்பொருள் பதிவிறக்கங்கள்:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >