உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்
உத்தரவு
பதிவிறக்கங்கள் 
  • பதிவிறக்கங்கள் 
  • மதிப்பீடு 

இலகுமாற்ற ஆவண வடிவமைப்பு மென்பொருட்கள் (24 மென்பொருட்கள்)

உங்கள் பிடிஎஃப் ஆவணத்தை வேர்ட் ஆவணமாக மாற்ற வேண்டுமா?
உங்கள் வேர்ட் கோப்பை பிடிஎஃப் ஆவணமாக மாற்றிச் சேமிக்க வேண்டுமா?

உங்கள் தேவைகளைத் தீர்க்கும் திறனுள்ள மென்பொருட்களை பதிவிறக்கம் செய்யுக்கிடைக்கும்.

எங்கள் “இலகுமாற்ற ஆவண வடிவமைப்பு மென்பொருட்கள் (பிடிஎஃப்)” பிரிவில் தொழில்முறை விமர்சனங்க்களுடன் கூடிய, விலையுள்ள மற்றும் விலையில்லா இலகுமாற்ற ஆவண வடிவமைப்பு மென்பொருட்கள் பதிவிறக்கம் செய்யக் கிடைக்கும். அடோபி அக்ரோபேட் ரீடர், ஃபாக்ஸிட் ரீடர் போன்ற, உருவாக்கம், தொகுப்பு, மாற்றம், படித்தல் போன்ற பணிகளைச் செய்யும் பரிந்துரைபெற்ற உபகரணங்களும் மென்பொருட்களும் பதிவிறக்கம் செய்யக் கிடைக்கும்.

  • சமீபத்தியத் தர உயர்வுகள்.
PDF கோப்புகளை, எக்செல் மின்னணு வரைபடங்களாக மாற்றுகிறது.
PDF to Excel Converter பதிவிறக்கம்
PDF கோப்புகளை உரைக் கோப்புகளாக மாற்றுகிறது.
PDFZilla பதிவிறக்கம்
PDF கோப்புகளை எக்சல் கோப்புகளாக மாற்றுகிறது
Excel to PDF Converter பதிவிறக்கம்
பிடிஎஃப் கோப்புகளை வரைவுச் சோதனை செய்து, அதை உரைத்தேடல் மற்றும் உரைத்திருத்தங்களுக்கு ஏதுவாக்குகிறது.
Soda PDF Pro + OCR பதிவிறக்கம்
மிக அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படும் வாக்கியங்களை, நகலாக்கி ஒட்டும் குறுக்குவழிகளை உருவாக்குகிறது.
Flashpaste Lite பதிவிறக்கம்
உயர்தர ஆவணங்களை உருவாக்கும் ஒரு இலவச பிடிஎஃப் மாற்றி.
Spire Free PDF Converter பதிவிறக்கம்
ஆவணங்கள், படங்கள் மற்றும் வலைப்பக்கங்களை எளிதாக பிடிஎஃப் கோப்புகளாக மாற்றுங்கள்.
Spire PDF Converter பதிவிறக்கம்அஸ்ட்ரோ செய்திமடல்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடுங்கள்
புதிய, இனிய பொருள்களைப் பற்றி நான் அறிய ஆசைப்படுகிறேன்.
மேலும் இலவச விளையாட்டுக்கள், விளக்கங்கள் மற்றும் கேளிக்கை வழங்குதல்களையும் பெறுங்கள்
சந்தாதார் ஆகு.
நாங்கள் உங்கள் தனியுரிமையை மதிக்கிறோம்

எங்களது சகல புதிய மென்பொருள் பதிவிறக்கங்கள்:
1 2