உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்
உத்தரவு
பதிவிறக்கங்கள் 
  • பதிவிறக்கங்கள் 
  • மதிப்பீடு 

ஆக்டிவெக்ஸ் (250 மென்பொருட்கள்)

சிறந்த ஆக்டிவெக்ஸ் மென்பொருள் தேவையா?

எங்களின் “ஆக்டிவெக்ஸ்” பிரிவில் கணினி பயன்பாட்டு மென்பொருட்களுக்கு இடையில் தகவல் பரிமாற்றத்திற்கு உதவும் ஆக்டிவெக்ஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் போன்ற விரிவான விமர்சனங்கள் கொண்ட, விலையில்லா மற்றும் விலையுள்ள மென்பொருட்கள் பதிவிறக்கம் செய்யக் கிடைக்கும்.

  • சமீபத்தியத் தர உயர்வுகள்.
உரைத் திருத்தும் மென்பொருள்.
EditPlus பதிவிறக்கம்
ஒரு வேகமானப் பதிவிறக்க மென்பொருள்.
Fast File Download ActiveX பதிவிறக்கம்
ஒரு மெய்நிகர் தனியார் பிணையத்தை நிறுவுகிறது.
wodVPN பதிவிறக்கம்
VB, அக்ஸஸ் மற்றும் எக்செல் போன்றவற்றிற்கானப் பட்டைக்குறியீடுகளை உருவாக்குகிறது
PrecisionID PDF417 ActiveX Control பதிவிறக்கம்
EXE கோப்புகளை வலையக விளையாட்டுகளாக மாற்றுகிறது.
Web Game Builder பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க X360 Video Player Lite ActiveX OCX, பதிப்பு 2.93
X360 Video Player Lite ActiveX OCX பதிவிறக்கம்
ஒரு நாட்காட்டி மேலாண்மைக் கருவி.
DayView OCX பதிவிறக்கம்
ஒரு சக்தி வாய்ந்த மென்பொருள் கொண்டு உங்கள் கம்பியில்லாப் பயன்பாடுகளை மேம்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
Wireless Communication Library COM Edition பதிவிறக்கம்
பல்லூடக இயக்கிகளுக்கான ஒரு கூடுதல் மென்பொருள்.
Active DJ Studio பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க ASP/Encrypt, பதிப்பு 2.0
ASP/Encrypt பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க VISCOM Outlook Express ActiveX OCX SDK, பதிப்பு 2.75
VISCOM Outlook Express ActiveX OCX SDK பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க VImpX - ETL ActiveX, பதிப்பு 5.2.0.12
VImpX - ETL ActiveX பதிவிறக்கம்
இணைய வழி ஒலிபரப்பிற்கான, ஒரு ஒலிச் சுருக்க கருவி.
VCX Library பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க TrialwareDialog ActiveX Control, பதிப்பு 1.1.2
TrialwareDialog  ActiveX Control பதிவிறக்கம்அஸ்ட்ரோ செய்திமடல்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடுங்கள்
புதிய, இனிய பொருள்களைப் பற்றி நான் அறிய ஆசைப்படுகிறேன்.
மேலும் இலவச விளையாட்டுக்கள், விளக்கங்கள் மற்றும் கேளிக்கை வழங்குதல்களையும் பெறுங்கள்
சந்தாதார் ஆகு.
நாங்கள் உங்கள் தனியுரிமையை மதிக்கிறோம்

எங்களது சகல புதிய மென்பொருள் பதிவிறக்கங்கள்:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >