உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்
உத்தரவு
பதிவிறக்கங்கள் 
  • பதிவிறக்கங்கள் 
  • மதிப்பீடு 

தொலைநிலை அணுகல் (128 மென்பொருட்கள்)

உங்களுக்குச் சிறந்த தொலைநிலை அணுகல் மென்பொருட்கள் தேவையா?

எங்கள் “தொலைநிலை அணுகல்” பிரிவில் விரிவான விமர்சனங்கள் கொண்ட, விலையில்லா மற்றும் விலையுள்ள மென்பொருட்கள் பதிவிறக்கம் செய்யக்கிடைக்கும்.

லாக்மெல்ன் போன்ற தொலைநிலைகளில் இருந்து உங்கள் கணினிகளை இயக்கவும், முழுக்கட்டுப்பாட்டை எடுக்கத்தேவையான அனைத்து வசதிகள் கொண்ட பரிந்துரைபெற்ற பலவகை மென்பொருட்கள் பதிவிறக்கம் செய்யக்கிடைக்கும்

  • சமீபத்தியத் தர உயர்வுகள்.
இணையத்தில் தொலைநிலைக் கட்டுப்பாட்டை வழங்குகிறது.
TeamViewer பதிவிறக்கம்
ஒரு தொலைநிலைக் கணினிப் பணிநிறுத்தக் கருவி.
Prof Shutdown பதிவிறக்கம்
பாதுகாப்பான, தொலைநிலைக் கணினி அணுகலை வழங்குகிறது.
LogMeIn Free பதிவிறக்கம்
சக தொழிலாளர்களை ஒருங்கிணைத்து குழுப்பணியை ஊக்குவிக்கிறது.
Remote Desktop Manager பதிவிறக்கம்
உலகம் முழுவதும் உள்ள பல கணினிகளை தொலைநிலை அணுகல் செய்கிறது.
GoToMyPC பதிவிறக்கம்
ஒரு மெய்நிகர் தனியார் பிணையம் அமைக்கவும் பராமரிக்கவும் பயன்படுகிறது.
VPN Dialer பதிவிறக்கம்
எங்கிருந்தும் தொலைநிலைக் கணினி அணுகல்.
Ammyy Admin பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Barracuda Proxy, பதிப்பு 1.0
Barracuda Proxy பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க VpnProxy, பதிப்பு 1.0
VpnProxy பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Vectir WiFi and Bluetooth Remote Control, பதிப்பு 4.0.0.0
Vectir WiFi and Bluetooth Remote Control பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க VNN, பதிப்பு 6.0
VNN பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க SpyAnywhere, பதிப்பு 6.0
SpyAnywhere பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க ShowMyPC Collaboration, பதிப்பு 3160
ShowMyPC Collaboration பதிவிறக்கம்
பத்திரமான, பாதுகாப்பான, தொலைநிலைக் கணினி அணுகலை வழங்குகிறது.
Radmin Remote Control பதிவிறக்கம்அஸ்ட்ரோ செய்திமடல்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடுங்கள்
புதிய, இனிய பொருள்களைப் பற்றி நான் அறிய ஆசைப்படுகிறேன்.
மேலும் இலவச விளையாட்டுக்கள், விளக்கங்கள் மற்றும் கேளிக்கை வழங்குதல்களையும் பெறுங்கள்
சந்தாதார் ஆகு.
நாங்கள் உங்கள் தனியுரிமையை மதிக்கிறோம்

எங்களது சகல புதிய மென்பொருள் பதிவிறக்கங்கள்:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10