உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

ABC Speed Reading

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: reading@ababasoft.com
முகவரி: Shelesta 83-1
முகவரி 2: 56
மாநகரம் / நகரம் Charlotte
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 680042
நாடு USA
மாநிலம் Wyoming


ABC Speed Reading நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
கணினியில் விளையாடக்கூடாத ஒரு தர்க்க விளையாட்டு.
Stratego
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க ABC Eidetic memory, பதிப்பு 005
ABC Eidetic memory
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க ABC Rotating Numbers and Dzen, பதிப்பு 006
ABC Rotating Numbers and Dzen
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
ஒரு வார்த்தைத் தேடல் புதிர் விளையாட்டு.
Wordsearch
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க ABC Da vinchi memory game, பதிப்பு 005
ABC Da vinchi memory game
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
1 2

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.magicspeedreading.com/
உதவி மின்னஞ்சல் reading@ababasoft.com
உதவித் தொலைபேசி