உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

AcaStat Software

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: info@acastat.com
முகவரி: 21515 Welby Terrace
மாநகரம் / நகரம் Ashburn
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 20148
நாடு USA
மாநிலம் VA


AcaStat Software நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
பதிவிறக்கம் செய்க Clarity, பதிப்பு 2.1.1
Clarity
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
புள்ளியியல் மற்றும் கணிப்புச் செயல்பாடுகளை வடிவமைக்க உதவுகிறது.
StatCalc
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க AcaStat Windows, பதிப்பு 8.3.7
AcaStat Windows
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க Qnotes, பதிப்பு 1.1.10
Qnotes
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.acastat.com
உதவி மின்னஞ்சல் support@acastat.com
உதவித் தொலைபேசி