உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Alchemy Mindworks

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: response@mindworkshop.org
முகவரி: PO Box 5200
மாநகரம் / நகரம் Huntsville
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் P1H 2K6
நாடு Canada
மாநிலம் ON


Alchemy Mindworks நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
விளக்கக்காட்சிகளை உருவாக்க உதவும் ஒரு கருவி.
AMC Presentation Wizard
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க AMC Graphic Workshop Pro, பதிப்பு 9.0a.1
AMC Graphic Workshop Pro
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க AMC Buttons 2 Plugin, பதிப்பு 2.0a.05
AMC Buttons 2 Plugin
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க AMC Transitions 2 Plugin, பதிப்பு 2.0a.17
AMC Transitions 2 Plugin
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க AMC Personal Web Search, பதிப்பு 2.0a.17
AMC Personal Web Search
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
1 2 3 4 5

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.mindworkshop.com/
உதவி மின்னஞ்சல் response@mindworkshop.org
உதவித் தொலைபேசி