உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Amigos Software

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: admin@AmigosSoftware.com
மாநகரம் / நகரம் Mexico
நாடு Mexico


Amigos Software நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
பதிவிறக்கம் செய்க Amigos Cross Sums, பதிப்பு 4.0
Amigos Cross Sums
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க French Word Puzzles, பதிப்பு 2.0
French Word Puzzles
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
ஸ்பானிஷ் கற்க மற்றும் பயிற்சியெடுக்க உதவும் மென்பொருள்.
Amigos Spanish
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க Amigos Spanish Puzzles, பதிப்பு 3.0
Amigos Spanish Puzzles
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க Amigos Number Puzzles, பதிப்பு 3.0
Amigos Number Puzzles
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.AmigosSoftware.com
உதவி மின்னஞ்சல் support@AmigosSoftware.com
உதவித் தொலைபேசி