உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Apexoft

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: contact@apexoft.com
நாடு USA


Apexoft நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
குரல் வாசிப்பு மற்றும் பேசும் வளத்தத் தளச் சுருக்கங்களை (RSS) வழங்குகிறது.
RSS To Speech
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க All About Sports Gadget for Vista, பதிப்பு 2.1
All About Sports Gadget for Vista
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க Boxing News Gadget for Vista, பதிப்பு 2.1
Boxing News Gadget for Vista
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க Football News Gadget for Vista, பதிப்பு 2.1
Football News Gadget for Vista
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க Basketball News Gadget for Vista, பதிப்பு 2.1
Basketball News Gadget for Vista
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
1 2

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.apexoft.com
உதவி மின்னஞ்சல் support@apexoft.com
உதவித் தொலைபேசி