உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Armenian Dictionary Software

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: submit@armenian-dictionary.com
முகவரி: Westwood
மாநகரம் / நகரம் Los Angeles
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் CA
நாடு USA
மாநிலம் California


Armenian Dictionary Software நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
அர்மீனிய எழுத்தாளர்கள், பொருத்தமான எழுத்துருக்களை தேர்ந்தெடுக்க உதவுகிறது.
Armenian Font Installer Pro
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க Learning English & Armenian Language, பதிப்பு 4.0
Learning English & Armenian Language
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க Fast Video to GIF SWF Converter, பதிப்பு 5.0
Fast Video to GIF SWF Converter
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க CHM to HTML Converter, பதிப்பு 5.2
CHM to HTML Converter
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க HLP to RTF Converter, பதிப்பு 4.6
HLP to RTF Converter
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
1 2 3 4

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.armenian-dictionary.com
உதவி மின்னஞ்சல் submit@armenian-dictionary.com
உதவித் தொலைபேசி