உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

BendaSoft

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: contact@bendasoft.com
நாடு Israel


BendaSoft நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
போக்கர் விளையாட்டிற்கு உங்கள் நினைவாற்றலை பயிற்றுவிக்கிறது.
Preflop Odds Memory Trainer
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.bendasoft.com
உதவி மின்னஞ்சல் support@bendasoft.com
உதவித் தொலைபேசி