உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

BitDaddys Corp.

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: info@bitdaddys.com
முகவரி: -
மாநகரம் / நகரம் -
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் -
நாடு USA


BitDaddys Corp. நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
பதிவிறக்கம் செய்க tables2csv, பதிப்பு 1.0
tables2csv
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க outlookFiller, பதிப்பு 2.0
outlookFiller
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க odbc2xls, பதிப்பு 3.1.1
odbc2xls
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க emltohtml, பதிப்பு 1.5
emltohtml
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க MySQLDataBackupTool, பதிப்பு 2.4
MySQLDataBackupTool
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
1 2 3

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://bitdaddys.com
உதவி மின்னஞ்சல் support@bitdaddys.com
உதவித் தொலைபேசி