உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

CAD-KAS GbR

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: info@cadkas.com
முகவரி: Angerstrasse 23
மாநகரம் / நகரம் Kulkwitz
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 04420
நாடு Germany
மாநிலம் Sachsen


CAD-KAS GbR நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
NC குறியீடுகளை எப்படி எழுதுவது என உங்களுக்குக் கற்பிக்கிறது.
CNC Backplot Editor
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க Text 2 Speech, பதிப்பு 1.0
Text 2 Speech
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க PDF Reader, பதிப்பு 4.0
PDF Reader
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க CD-Cover, பதிப்பு 1.1
CD-Cover
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க C/Delphi/Basic Code 2 Flowchart, பதிப்பு 1.0
C/Delphi/Basic Code 2 Flowchart
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.cadkas.com
உதவி மின்னஞ்சல் info@cadkas.com
உதவித் தொலைபேசி