உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Devart

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: submit@devart.com
முகவரி: Medve u. 4-14
மாநகரம் / நகரம் Budapest
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் ** ** **
நாடு Hungary
மாநிலம் Budapest


Devart நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
பதிவிறக்கம் செய்க dbExpress driver for Oracle, பதிப்பு 6.10
dbExpress driver for Oracle
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க OraDeveloper Studio, பதிப்பு 2.55
OraDeveloper Studio
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க MyDirect .NET, பதிப்பு 4.85
MyDirect .NET
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க MyDeveloper Tools for VS.NET, பதிப்பு 2.10
MyDeveloper Tools for VS.NET
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க SQLDirect .NET, பதிப்பு 1.50
SQLDirect .NET
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
1 2 3 4

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.devart.com/
உதவி மின்னஞ்சல் submit@devart.com
உதவித் தொலைபேசி