உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Duck Software

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: mail@ducksoftware.com
முகவரி: 1600 Westbay Drive
மாநகரம் / நகரம் Durham
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 27607
நாடு USA
மாநிலம் NC


Duck Software நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
உங்கள் தபால் தலைச் சேகரிப்பை எண்ணிம முறையில் ஒருங்கிணைக்கிறது.
Stamp Collector
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க Book Reporter, பதிப்பு 5.1
Book Reporter
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க Home Inventory Manager by Duck Software, பதிப்பு 5.1.1
Home Inventory Manager by Duck Software
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க Film Tracker, பதிப்பு 5.1.1
Film Tracker
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க Software Tracker, பதிப்பு 5.1.1
Software Tracker
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
1 2 3

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.ducksoftware.com/
உதவி மின்னஞ்சல் mail@ducksoftware.com
உதவித் தொலைபேசி