உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

DXsoft

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: amx@dxsoft.com
முகவரி: P.B.13
மாநகரம் / நகரம் Novosibirsk
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 630102
நாடு Russia
மாநிலம் --


DXsoft நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
கணினிக்கு வானிலை முன்னறிவிப்புகளை அனுப்புகிறது.
SeaTTY
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க TrueTTY, பதிப்பு 2.95
TrueTTY
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க CwGet PPC, பதிப்பு 0.60
CwGet PPC
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க CwType morse terminal, பதிப்பு 2.20
CwType morse terminal
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க CwGet morse decoder, பதிப்பு 2.36
CwGet morse decoder
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
1 2

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.dxsoft.com
உதவி மின்னஞ்சல் amx@dxsoft.com
உதவித் தொலைபேசி