உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

DzSoft Ltd

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: support@dzsoft.com
முகவரி: Gogolya, 12
மாநகரம் / நகரம் Kremenchuk
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 39605
நாடு Ukraine
மாநிலம் Poltava


DzSoft Ltd நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
பதிவிறக்கம் செய்க Quick Image Resizer, பதிப்பு 2.7.3.2
Quick Image Resizer
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க DzSoft Favorites Search, பதிப்பு 2.1
DzSoft Favorites Search
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க DzSoft WebPad, பதிப்பு 2.3.0.2
DzSoft WebPad
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க DzSoft Paste & Save, பதிப்பு 2003
DzSoft Paste & Save
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பவர்பாய்ண்ட் விளக்கக்காட்சிகளுக்கு உயிரூட்டுகிறது.
PowerPoint Slide Show Converter
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
1 2

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.dzsoft.com
உதவி மின்னஞ்சல் support@dzsoft.com
உதவித் தொலைபேசி