உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Free recovery

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: recfee@freerecovery.org
முகவரி: street
முகவரி 2: co-street
மாநகரம் / நகரம் city-town
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 20100
நாடு USA
மாநிலம் state


Free recovery நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
ஒரு ஐபாடில் இருந்து இழந்த மற்றும் சிதைந்த கோப்புகளை மீட்கிறது.
Recover iTunes Library iPod
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க Recover Deleted SMS Messages, பதிப்பு 3.0.1.5
Recover Deleted SMS Messages
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க Digital Camera Photo Rescue Utility, பதிப்பு 3.0.1.5
Digital Camera Photo Rescue Utility
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க Unerase Removable Media, பதிப்பு 4.0.1.6
Unerase Removable Media
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க Free Recovery, பதிப்பு 4.0.1.6
Free Recovery
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.freerecovery.org
உதவி மின்னஞ்சல் recfee@freerecovery.org
உதவித் தொலைபேசி