உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Helmsman

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: common@winFrigate.com
முகவரி: Rossoshanskaya 7-1a-62
மாநகரம் / நகரம் Moscow
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 117535
நாடு Russia


Helmsman நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
பதிவிறக்கம் செய்க CoolPopup, பதிப்பு 1.01
CoolPopup
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க FTPCaptain, பதிப்பு 1.01
FTPCaptain
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க SyncFolder, பதிப்பு 1.2
SyncFolder
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
சத்தமாக உரைநூல்களைப் படிக்கிறது அல்லது அவற்றை MP3 வடிவக் கோப்புகளாக மாற்றுகிறது.
Total Speech
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க TreeNotes, பதிப்பு 1.02
TreeNotes
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
1 2 3 4 5

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.CoolUtils.com
உதவி மின்னஞ்சல் support@winFrigate.com
உதவித் தொலைபேசி