உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Innovative Solutions

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: submissions@innovative-sol.com
முகவரி: Str. Prinosului 2, Bl.A, Sc.A, Ap.3
முகவரி 2: Sector 4
மாநகரம் / நகரம் Bucharest
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 041257
நாடு Romania


Innovative Solutions நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
தன்னியக்கமாக உங்கள் கணினிச் சாதன இயக்கி மென்பொருட்களை மேம்படுத்துகிறது.
DriverMax
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
உங்கள் கணினி வட்டுகளில் இருந்து குப்பைத் தகவல்களை நீக்கிச் சுத்தம் செய்யுங்கள்.
Advanced Disk Cleaner
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க Advanced Task Manager, பதிப்பு 5.0
Advanced Task Manager
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க Taskbar Button Manager, பதிப்பு 2.3
Taskbar Button Manager
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க Legal Tips, பதிப்பு 1.0
Legal Tips
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
1 2

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.innovative-sol.com
உதவி மின்னஞ்சல் submissions@innovative-sol.com
உதவித் தொலைபேசி