உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Jordysoft

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: jordysoft@yahoo.com
முகவரி: Al. Cuza
முகவரி 2: 27
மாநகரம் / நகரம் Bucuresti
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 7000
நாடு Romania
மாநிலம் Bucuresti


Jordysoft நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
பதிவிறக்கம் செய்க Jordy Proxy Changer, பதிப்பு 1.05
Jordy Proxy Changer
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க Jordy Downloader, பதிப்பு 1.11
Jordy Downloader
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
இணைய வேகத்தை அதிகரிக்கும் ஒரு இணையச் செம்மையாக்கி.
Internet Cyclone
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க Advanced URL Catalog, பதிப்பு 2.36
Advanced URL Catalog
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.jordysoft.com
உதவி மின்னஞ்சல் jordysoft@yahoo.com
உதவித் தொலைபேசி