உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Klever Group

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: gefilte@klever.net
மாநகரம் / நகரம் Uncity
நாடு USA


Klever Group நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
பதிவிறக்கம் செய்க T42, பதிப்பு 1.5.1
T42
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
முழுச்செயல்பாடுள்ள TFTP சேவையகம் மற்றும் TFTP வாடிக்கைக் கணினி.
pumpkin
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க klog, பதிப்பு 1.2
klog
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க dipstick, பதிப்பு 3.1
dipstick
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க kinsole, பதிப்பு 1.1.1
kinsole
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
1 2

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.klever.net/
உதவி மின்னஞ்சல் kin@klever.net
உதவித் தொலைபேசி