உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

KS-Soft

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: line1@ks-soft.net
முகவரி: 3500 South DuPont Highway
மாநகரம் / நகரம் Dover
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 19901
நாடு USA
மாநிலம் DE


KS-Soft நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
பதிவிறக்கம் செய்க WMI Explorer, பதிப்பு 1.16
WMI Explorer
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பிணையப் பொறியாளர்களுக்கான ஒரு முக்கிய அடிப்படைக் கருவி.
MIB Browser
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க Advanced Host Monitor, பதிப்பு 11.74
Advanced Host Monitor
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க IP-Tools, பதிப்பு 2.78
IP-Tools
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க Process Meter, பதிப்பு 1.10
Process Meter
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.ks-soft.net
உதவி மின்னஞ்சல் support@ks-soft.net
உதவித் தொலைபேசி