உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Lonely Troops

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: info@LonelyTroops.com
முகவரி: Druzstevna 377/1
மாநகரம் / நகரம் Halic
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 98511
நாடு Slovakia


Lonely Troops நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
உங்கள் சொந்த நகரங்களை, இந்த ஊடாடும் வேடிக்கைக் கணினி விளையாட்டில் வடிவமையுங்கள்.
Megapolis
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க Empire of the Gods, பதிப்பு 1.03
Empire of the Gods
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க War on Folvos, பதிப்பு 1.35
War on Folvos
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க Townopolis, பதிப்பு 1.41
Townopolis
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க Romopolis, பதிப்பு 1.16
Romopolis
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.LonelyTroops.com
உதவி மின்னஞ்சல் support@LonelyTroops.com
உதவித் தொலைபேசி