உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Mojang

மாநகரம் / நகரம் Stockholm
நாடு Sweden
மேலதிகத் தகவல்கள்: Mojang is an indie game developer studio based in Stockholm, Sweden. Mojang develop a game called Minecraft and additional games like Cliffhorse (which took him 2 hours to develop).


Mojang நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
ஒரு மணற்பெட்டிக் கணினி விளையாட்டு.
மைன்கிராஃப்ட் - Minecraft
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
ஒரு குதிரையைக் கட்டுப்படுத்தி ஒரு உரோமப் பந்தைத் துரத்தும் விளையாட்டு.
Cliffhorse
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம்
உதவி மின்னஞ்சல்
உதவித் தொலைபேசி