உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Nigel Bufton Software

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: tcgr@bufton.org
முகவரி: tcgr@bufton.org
நாடு United Kingdom


Nigel Bufton Software நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
உங்கள் மரபியல் தகவல்களை மிகச் சிறப்பாக கட்டுப்படுத்தி நிர்வகியுங்கள்.
The Complete Genealogy Builder
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க The Complete Genealogy Reporter, பதிப்பு 2013
The Complete Genealogy Reporter
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.tcgr.bufton.org
உதவி மின்னஞ்சல் tcgr@bufton.org
உதவித் தொலைபேசி