உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

O Imaging Corporation

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: sgrierson@oimaging.co.uk
முகவரி: PO Box 53449
முகவரி 2: 19 Florence House
மாநகரம் / நகரம் London
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் SE18 9DF
நாடு United Kingdom


O Imaging Corporation நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
பதிவிறக்கம் செய்க Scan POD to PDF, பதிப்பு 3.1
Scan POD to PDF
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க Scan To PDF Network Scanner OCR Solution, பதிப்பு 4.1.4.0
Scan To PDF Network Scanner OCR Solution
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க Scan To PDF Standard Edition, பதிப்பு 4.2.0.15
Scan To PDF Standard Edition
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க Scan To PDF Barcode Batch Bundle, பதிப்பு 4.1.4.0
Scan To PDF Barcode Batch Bundle
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
ஆவணங்களை PDF கோப்புகளாக மாற்றுகிறது.
Scan to PDF
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.oimaging.co.uk/
உதவி மின்னஞ்சல் support@oimaging.co.uk
உதவித் தொலைபேசி