உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

OpenScreensaver.com

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: software@openscreensaver.com
முகவரி: NA
முகவரி 2: NA
மாநகரம் / நகரம் NA
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 00000
நாடு USA
மாநிலம் NA


OpenScreensaver.com நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
பதிவிறக்கம் செய்க Spooky Halloween Screen Saver, பதிப்பு 1.0
Spooky Halloween Screen Saver
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பனிப்பொழிவு கருகொண்ட திரைக்காப்பு ஓவியங்கள்.
Snowy Desktop Screen Saver
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க Stake Hunt Screengamer, பதிப்பு 1.0
Stake Hunt Screengamer
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.openscreensaver.com
உதவி மின்னஞ்சல் software@openscreensaver.com
உதவித் தொலைபேசி