உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

OverZone Software

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: shareware@highdots.com
முகவரி: MUSPB # 1000184
முகவரி 2: 445 Park Avenue, 9th Floor
மாநகரம் / நகரம் New York
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 10022
நாடு USA
மாநிலம் New York


OverZone Software நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
பல நிரலாக்க மொழிகளுக்கான ஆதரவு கொண்ட ஒரு மூலக் குறியீடு நூலகம்.
VB.NET Code Library
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க Python Code Library, பதிப்பு 2.1.0.212
Python Code Library
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க DotNet Code Library, பதிப்பு 2.1.0.212
DotNet Code Library
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
குறியீடுகளினூடே வழிநடத்தும் ஒரு குறியீட்டு நூலகம்.
Delphi Code Library
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க SQL Code Library, பதிப்பு 2.1.0.212
SQL Code Library
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
1 2 3 4

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.highdots.com/
உதவி மின்னஞ்சல் shareware@highdots.com
உதவித் தொலைபேசி