உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

PAS-Products

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: pas@pas-products.com
முகவரி: Mathildenstr. 61-63
முகவரி 2: Mathildenstr. 61
மாநகரம் / நகரம் Koeln
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 50679
நாடு Germany
மாநிலம் NRW


PAS-Products நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
தெரிந்த, தெரியாத அதிர்வெண்களின் அலைவரிசைச் சக்திகளை அளவிடுகிறது.
Spectrum Analyzer pro Live
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
ஒலி அளவுகளைப் பராமரிக்கும், ஒரு தானியங்கி நிகழ்நேர ஒலிச்சமன்படுத்தி.
Graphic Equalizer Studio
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க Surround Meter 5.1, பதிப்பு 3.71
Surround Meter 5.1
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க Spectrum Ananlyzer pro, பதிப்பு 4.6
Spectrum Ananlyzer pro
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க 24 Channel Multi Level Meter Bridge, பதிப்பு 2015
24 Channel Multi Level Meter Bridge
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.pas-products.com
உதவி மின்னஞ்சல் pas@pas-products.com
உதவித் தொலைபேசி