உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

RJ Software

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: info@rjsoftware.com
முகவரி: 3507 Wellsley Drive
மாநகரம் / நகரம் Powder Springs
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 30127
நாடு USA
மாநிலம் GA


RJ Software நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
பதிவிறக்கம் செய்க AptiQuiz, பதிப்பு 1.42c
AptiQuiz
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
பதிவிறக்கம் செய்க QuadRate, பதிப்பு 1.10
QuadRate
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க FNA, பதிப்பு 1.31a
FNA
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
உங்கள் உலகக்கடிகாரங்களை நிர்வகித்து, நேர மேலாண்மை விருப்பங்கள் வழங்குகிறது.
ClockWise
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
உலகம் முழுவதும் உள்ள 24 நகரங்களின் உள்ளூர் நேரத்தைக் கணக்கிடுகிறது.
ZoneView
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.rjsoftware.com/
உதவி மின்னஞ்சல் support@rjsoftware.com
உதவித் தொலைபேசி