உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

RocketReader

ஆசிரியர் மின்னஞ்சல்: support@rocketreader.com
முகவரி: 1133 Broadway, Suite 706
மாநகரம் / நகரம் New York
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 10010
நாடு USA
மாநிலம் NY


RocketReader நிறுவனத்தின் மென்பொருள் பட்டியல்

1.
பதிவிறக்கம் செய்க RocketReader, பதிப்பு 8.20
RocketReader
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
2.
ஒரு திறன்மிக்க, பயனுள்ள, பயனர் சினேக சொற்களஞ்சியம் உருவாக்கி
RocketReader Vocab British Edition
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
3.
பதிவிறக்கம் செய்க RocketReader Online, பதிப்பு 2.0
RocketReader Online
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
4.
பதிவிறக்கம் செய்க RocketReader Vocab American Edition, பதிப்பு 1.4
RocketReader Vocab American Edition
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்
5.
பதிவிறக்கம் செய்க RocketReader Kids, பதிப்பு 2.8
RocketReader Kids
பயனாளர் மதிப்பீடு
மொத்தப் பதிவிறக்கங்கள்

படைப்பாளிகள் உதவித் தகவல்கள்

இணையப்பக்கம் http://www.rocketreader.com
உதவி மின்னஞ்சல் support@rocketreader.com
உதவித் தொலைபேசி