உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

சக அலஙகரம மதர உரவககமதேடல் முடிவுகள்(7 programa)

சக தொழிலாளர்களை ஒருங்கிணைத்து குழுப்பணியை ஊக்குவிக்கிறது.
Remote Desktop Manager பதிவிறக்கம்
வேகப்பந்தய விளையாட்டுகளில் ஒரு ருசிகரமான திருப்பம் வேண்டுமா? கிரேஸி போலீஸ் ரேசர்ஸ் விளையாட்டை முயன்று பாருங்கள்.
Crazy Police Racers பதிவிறக்கம்
 உங்கள் கணினியில் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளைக் கண்டு களியுங்கள்
Sopcast பதிவிறக்கம்
ஒரு முன்னணி சகபயனர் டோரண்ட் மென்பொருள்.
VIP Torrent பதிவிறக்கம்
அநாமதேயமாக பெரிய கோப்புகளைப் பகிர்ந்து கொள்கிறது.
பிட்-டோரண்ட் - BitTorrent பதிவிறக்கம்
சகபயனர் கோப்புப் பகிர்வு மென்பொருள்.
 இ-ம்யூல் - eMule பதிவிறக்கம்
பிட்டோரண்ட் மென்பொருளுடன் உபயோகப்படுத்தப்படும் மென்பொருள்.
யூடோரண்ட் - uTorrent பதிவிறக்கம்
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்