உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

பல கபபகள உளள நகல உர தடதேடல் முடிவுகள்(241 programa)

வீட்டுச் செலவுகளைக் கண்காணித்து, மிகுதிச் செலவுகளை தட ஆய்வு செய்கிறது.
Flair Finance பதிவிறக்கம்
ஒரு பல பயன்பாடு, பல மேடை CAD மென்பொருள் தொகுப்பு.
CATIA பதிவிறக்கம்
பல இயங்குதளங்களுடன் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு ஊடக மையம்.
XBMC பதிவிறக்கம்
பல பங்கேற்பாளர்களுக்கான அரட்டை மற்றும் அசைபட மென்பொருள்.
ooVoo பதிவிறக்கம்
உடனடிச் செய்திக்கான பல விருப்பம்சத் தேர்வுகளை வழங்குகிறது.
.IRC பதிவிறக்கம்
பல பயன்கள் கொண்ட ஒரு தொழில்முறை அலுவலக மென்பொருள் தொகுப்பு.
WordPerfect Office பதிவிறக்கம்
பல வழிகளிலும் சேதமடைந்த கோப்புகளை எளிதாக அணுகல் செய்யுங்கள்.
File Repair பதிவிறக்கம்
ஒரே சமயத்தில் பல இணையவழிக் கணக்குகளை நிர்வகிக்கிறது
Multifox for Firefox பதிவிறக்கம்
ஒரு பல அரட்டை மற்றும் குழு விவாத மென்பொருள்.
mIRC பதிவிறக்கம்
ஒரே மென்பொருள் கொண்டு பல மொழிகளில் உள்ள பல தரவுத்தளங்களை நிர்வாகம் செய்யுங்கள்.
DatAdmin Professional பதிவிறக்கம்
பல வளங்கள் கொண்ட ஊடகச் செழிப்பு நிறைந்த வழிபாடு மற்றும் பிரசங்கம் வழங்கல் மென்பொருள்
EasyWorship பதிவிறக்கம்
பல கணினிகளை தொலைநிலைக் கண்காணிப்பு செய்யும் ஒரு பயன்பாட்டு மென்பொருள்.
Remote Multi-Screen பதிவிறக்கம்
ஒற்றை வீரர், பல பாத்திர நடிப்பு விளையாட்டு.
Depths of Peril பதிவிறக்கம்
பல வரிசைகளிலான உறைத்தோல்கள் மற்றும் கருப்பொருள்கள் கொண்ட கடிகாரம்.
Skinny Clock பதிவிறக்கம்
பல நிலைகள் கொண்ட, ஒரு கணினிச் செங்கல் இறக்கும் விளையாட்டு.
Tetris பதிவிறக்கம்
பல மென்பொருள்களுக்கான இயக்கிகளின் தரவுத்தளம்.
Driver Robot பதிவிறக்கம்
பல மூலங்களில் இருந்து வரையறைகள், ஒத்த சொற்கள் மற்றும் மொழிபெயர்ப்புகளை விரைவாகக் கண்டறியுங்கள்
Ultimate Dictionary பதிவிறக்கம்
பல அம்சங்கள் கொண்ட ஒரு ஊடக இயக்கி.
BS.Player Free பதிவிறக்கம்
பல வடிவங்களில் ஒலி-ஒளி பதிவுகள் செய்கிறது.
FlashCam பதிவிறக்கம்
ஒரே உலாவியில் பல வலைத்தளங்களில் உலவுங்கள்.
Acoo Browser பதிவிறக்கம்
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

தொடர்புள்ள பிரிவுகள்

சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > உபகரணங்களும் உபயோகப்பொருள்களும் > தனிப்பட்ட நிதி நிர்வாகம்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > படங்களும் வடிவமைப்பும் > கணினிசார் வடிவமைப்பு மென்பொருட்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > அசைபட மென்பொருட்கள் > அசைபட உபகரணங்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > தொடர்புச் சாதனங்கள் > இணையத் தொலைபேசி
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > இணைய மென்பொருட்கள் > இணைய உபகரணங்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > நிர்வாக மென்பொருட்கள் > வியாபார மென்பொருட்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > உபகரணங்களும் உபயோகப்பொருள்களும்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > இணைய மென்பொருட்கள் > இணைய உலவிகள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > தொடர்புச் சாதனங்கள் > தொடர்பு மென்பொருட்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > கற்றல் மென்பொருட்கள் > கல்வி மென்பொருட்கள்