உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

������ ������������ ������������������������ ��������� ������������ 7தேடல் முடிவுகள்(220 programa)

பதிவிறக்கம் செய்க Windows Password Reset Pro, பதிப்பு 8.0.0
Windows Password Reset Pro பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Agnitum Outpost Firewall Pro, பதிப்பு 6.7.3
Agnitum Outpost Firewall Pro பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க FlexiMusic Sound Generator, பதிப்பு Dec2010
FlexiMusic Sound Generator பதிவிறக்கம்
3 முதல் 7 வயதுக்குள்ளான குழந்தைகளுக்கான வண்ணம் தீட்டும் மற்றும் படங்கள் உருவாக்கும் சாதனம்.
Sean's Magic Slate பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க FlexiMusic Beat Studio, பதிப்பு Dec2010
FlexiMusic Beat Studio பதிவிறக்கம்
சுருக்கப்பட்ட கோப்புகளை அனுப்புகிறது மற்றும் பெறுகிறது.
JustZIPit பதிவிறக்கம்
உங்கள் கணினியில் உள்ள, கெட்ட குறுக்குவழிகளை கண்டறிந்து அழிக்கிறது.
Bad Shortcut Killer பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Vertabase Timer, பதிப்பு 3.0
Vertabase Timer பதிவிறக்கம்
குறியீட்டுப் பக்கங்களில் வெளிநாட்டு உரைகளை மொழி பெயர்த்து எழுதுகிறது.
Kaboom பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Handy Password manager, பதிப்பு 4.9
Handy Password manager பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க PeaZip 64 bit, பதிப்பு 6.5.1
PeaZip 64 bit பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Weather Signature, பதிப்பு 1.50
Weather Signature பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Terminal Service Plus, பதிப்பு 3.50.11.10
Terminal Service Plus பதிவிறக்கம்
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

தொடர்புள்ள பிரிவுகள்

சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > பாதுகாவலும் நச்சுநிரல் தடுப்பானும் > கடவுச்சொல் நிர்வாகி
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > உபகரணங்களும் உபயோகப்பொருள்களும் > சாளர இயங்குதள (விண்டோஸ்) பயன்பாடுகள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > பாதுகாவலும் நச்சுநிரல் தடுப்பானும் > பாதுகாப்பு மென்பொருட்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > ஒலியும் இசையும் > ஒலி மற்றும் பல்லூடகம்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > கணினி விளையாட்டுக்கள் > குழந்தை விளையாட்டுக்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > உபகரணங்களும் உபயோகப்பொருள்களும் > கோப்புச் சுருக்கம்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > நிர்வாக மென்பொருட்கள் > திட்டச்செயல் நிர்வாகம்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > இணைய மென்பொருட்கள் > உலவி உபகரணங்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > பாதுகாவலும் நச்சுநிரல் தடுப்பானும் > காப்புப்பதிவும் மீட்டெடுத்தலும்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > தொடர்புச் சாதனங்கள் > மின்னஞ்சல் மென்பொருட்கள்