உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

ftp யலரநத தனனயககமக தரவ நககதேடல் முடிவுகள்(450 programa)

அனைத்து FTP சேவையக இணைப்புகளை அனுமதிக்கிறது.
பதிவிறக்கம்
ஒரு விரைவுபடுத்தப்பட்ட கோப்புப் பரிமாற்ற நிரல்.
பதிவிறக்கம்
தேவைக்கேற்றபடி அமைக்க ஏதுவான FTP சேவையகம்.
பதிவிறக்கம்
FTP மற்றும் SFTP நெறிமுறைகளை வரையறுக்கிறது.
பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க The Personal FTP Server, பதிப்பு 8.4f
The Personal FTP Server பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Core FTP Mini SFTP Server, பதிப்பு 2.17
Core FTP Mini SFTP Server பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Cute FTP Professional, பதிப்பு 8.3.4
Cute FTP Professional பதிவிறக்கம்
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்