உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

ftp ��������������� ������������������������ ��������� ���������தேடல் முடிவுகள்(450 programa)

பாதுகாப்பான கோப்புப் பரிமாற்ற நிரல்
Serv-U பதிவிறக்கம்
கோப்புப் பரிமாற்றத்திற்கான ஒரு தொலைநிலைச் செயல்மேசைப் பயன்பாடு
FTPSuite பதிவிறக்கம்
ஒரு பன்மொழி FTP கோப்புப் பரிமாற்ற மென்பொருள்.
FileZilla Client பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க wodFtpDLX, பதிப்பு 3.1.2
wodFtpDLX பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க wodFtpDLX.NET, பதிப்பு 1.6.5
wodFtpDLX.NET பதிவிறக்கம்
FTP ஐ பயன்படுத்தி தொலைக் கணினிகளை இணைக்கிறது
Internet Access Manager பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க JavaPowUpload, பதிப்பு 1.0
JavaPowUpload பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க FileStream ConcordFTP, பதிப்பு 5.0.003071
FileStream ConcordFTP பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Backup Dwarf Professional Edition, பதிப்பு 3
Backup Dwarf Professional Edition பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Abacre Web Site Uploader, பதிப்பு 1.3
Abacre Web Site Uploader பதிவிறக்கம்
FTP மற்றும் SFTP கோப்புப் பரிமாற்றங்களை நிர்வகிக்கிறது.
WebDrive பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க Password Recovery for FileZilla, பதிப்பு 1.05.04.09
Password Recovery for FileZilla பதிவிறக்கம்
பதிவிறக்கம் செய்க EngInSite DataFreeway, பதிப்பு 1.0.5.154
EngInSite DataFreeway பதிவிறக்கம்
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

தொடர்புள்ள பிரிவுகள்

சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > பாதுகாவலும் நச்சுநிரல் தடுப்பானும் > காப்புப்பதிவும் மீட்டெடுத்தலும்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > உபகரணங்களும் உபயோகப்பொருள்களும் > சாளர இயங்குதள (விண்டோஸ்) பயன்பாடுகள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > இணைய மென்பொருட்கள் > கோப்புப்பரிமாற்ற மென்பொருட்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > அசைபட மென்பொருட்கள் > இலக்கமுறைப் பல்திறவாற்றல் வட்டு பதிப்பான்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > விரிவாக்க உபகரணங்கள் > ஆக்டிவெக்ஸ்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > விரிவாக்க உபகரணங்கள் > விரிவாக்க மென்பொருட்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > தொடர்புச் சாதனங்கள் > தொடர்பு மென்பொருட்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > தொடர்புச் சாதனங்கள் > கோப்புப் பகிர்வு
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > இணைய மென்பொருட்கள் > இணைய உபகரணங்கள்
சாளர இயங்குதளம் - விண்டோஸ் > பாதுகாவலும் நச்சுநிரல் தடுப்பானும் > மறைகுறியீட்டு மென்பொருட்கள்